ຊື່ເລື່ອງ: ເຊື້ອເຄືອເຈົ້າແສນຫວີສິບສອງພັນນາ
ພາສາ: ປາ​ລີ, ໄທລື້
ອັກສອນ: ​ທັມລື້
ບ່ອນເກັບມ້ຽນ: ບ້ານຍາງພຽງ, ເມືອງ ສິງ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ປີ​ລິດຈະນາ: 1351 ຈຸນລະສັກກະລາດ
ປະເພດເນື້ອຫາ: ຕຳນານ​ເມືອງ
ວັດ​ສະດຸ: ​ເຈ້ຍ​ສາ
ຄົບ: ຄົບ
ຈຳນວນ​ຜູກ: 1
ຈຳນວນ​ໃບ: 180
ສະພາບ​ເອກະສານ: ຊຳ​ລຸດໜ້ອຍ
ຄຸນນະພາບຮູບ: ອ່ານໄດ້ດີ
ຄຳບັນທຶກຂອງຜູ້​ລິດຈະນາ: ບໍ່ມີ
ມີຮູບແຕ້ມປະກອບ: ມີ
ເລກລະຫັດ PLMP: 03020814001_02

ບ້ານຍາງພຽງ, ເມືອງ ສິງ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

ກະລຸນາເຊັນເຂົ້າ ຫຼື ລົງທະບຽນເພື່ອບັນທຶກຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບົດເລື່ອງນີ້