DIGITAL LIBRARY OF LAO MANUSCRIPTS

Gregory KOURILSKY (16:50 9-06-14) ມັງຄະລະທີປະນີອັຕຖະກະຖາ ມັງຄະລະສູຕ    
The date indicated on PLMP datasheet is correct (colophon on first picture says 2382 CS). The Text details says "undated"
 
Souli Sullivan (18:46 17-07-13) ສຸພາສິດສອນຍິງສາວທີ່ກ້າວໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປ    
"ສຸພາສິດສອນຍິງ" ສະບັບເດີມຂອງ ສຸນທອນພູ່ ຢູ່ທີ່ http://clongklon.blogspot.com/2009/07/blog-post_11.html
 
ຄຳແກ້ວ ແກ້ວສະຫວ່າງ (08:11 28-08-12) ປັນຍາປາຣະມີ    
ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ສາມາດ ອ່ານຫນ້າສອງໄດ້ ຍ້ອນຫຍັງນໍ້. ການລຽງລຳດັບຄືບໍ່ ໄປຕາມ 1-2-3
 
Souli Sullivan (19:18 6-08-12) ສຸວັນນະຄັນຄາກ    
ລະຫວ່າງໜ້າ ໒໖ - ໒໗ ສົງສັຍ ຂໍຄວາມຂາດຫາຍໄປ. ໃຫ້ທຽບໃສ່ ສະບັບວັດຄີຣີ 06010307127_00
 
Souli Sullivan (01:11 30-07-12) ນິທານພະສີອາຣິຍະເມຕໄຕ    
ຫຼັງຈາກໜ້າໃບລານທີ ໔໐ ໄປແລ້ວ ຜັດກາຍເປັນໜ້າ ໒໗...໓໔ ແທນທີ່ຈະເປັນໜ້າ ໔໑...໔໘. ສ່ວນຂໍ້ຄວາມເນື້ອໃນແມ່ນສອດຄ່ອງຕໍ່ເນື່ອງ ກັນດີຢູ່.