DIGITAL LIBRARY OF LAO MANUSCRIPTS

ກ່ຽວ​ກັບ ຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ


ປະຫວັດຄວາມ​​ເປັນ​ມາ

ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນນະຄະດີ​ລາວ, ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ​ທີ່​ຜ່ານ​​ມາ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ໂຄງການ​ປົກ​ປັກຮັກສາ​ໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ. ຜ່ານ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ວັດ 800 ​ແຫ່ງ ​ເປັນ​ເວລາ 10 ປີ ໜັງສື​ໃບ​ລານ​ປະມານ 86,000 ​ເລື່ອງ (368,000 ຜູກ) ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ທັງ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂື້ນ​ຢູ່​ຫໍສະໝຸດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ ການ​ເລືອກ​ເຟັ້ນ ປະມານ 12,000 ​ເລື່ອງ ມາ​ຖ່າຍ​ເປັນ​ໄມ​ໂຄຼຟິມ. ຕົ້ນ​ສະບັບ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ນຳເຂົ້າ​ໄວ້​ໃນ​ຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ.

ຄລິກ ບ່ອນ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ອ່ານ​ຕໍ່ ປະ​ຫວັດຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລ.

ໂຄງການ ຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລ

ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ສ້າງ​ຫໍ​ສະໝຸດດິຈິ​ຕອລໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ ຮວມ​ເຖິງ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ງານ, ສະ​ຖາ​ບັນ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື, ອົງການ​ໃຫ້​ທຶນ, ສະຖິຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຳນວນ​ເລື່ອງ ​ແລະ ຮູບ​ດິຈິ​ຕອລ, ຂໍ້​ມູນ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ໄມ​ໂຄຼຟິມມາ​ຖ່າຍ​ເປັນ​ຮູບ​ດິຈິ​ຕອລ ​ແລະ ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ ຂອງ​ຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລໜັງສື​ໃບ​ລານ​ລາວ.

ຄລິກ ບ່ອນ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ອ່ານ​ຕໍ່ ​ໂຄງການຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລ.

ຂໍ້​ມູນ ​ໃນ​ຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລ

ສັງ​ລວມໜັງສື​ໃບ​ລານ ​ໃນ​ຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລ, ການ​​ໃຊ້​ພາສາ ​ແລະ ຕົວ​ອັກສອນ, ອະທິບາຍ​ລະອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ລະບົບ​ການ​ກ່າຍ​ຕົວ​ອັກສອນ​ພື້ນ​ເມືອງ​ມາ​ເປັນ​ອັກສອນ​​ໂຣມັນ.

ຄລິກ ບ່ອນ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ອ່ານ​ຕໍ່ ຂໍ້​ມູນ ​ໃນ​ຫໍສະໝຸດດິຈິ​ຕອລ.

ຂຶ້ນເທິງ